LAURA ALBÀ

Logopeda Laura Albà Logopeda col. 08-4440 Graduada en Logopèdia per la FundacióUniversitària del Bages (UAB) Tècnic en educació infantil Especialista en: Retards de la parla i el llenguatge Difi cultats d’aprenentatge Alteracions de la veu i neurològiques...
Obra el xat
💬 Necessites ajuda?
Salutseròs
Hola!
Com podem ajudar-te?