Horari: Dilluns a divendres 8:00 - 20:00 973 780 743 / 668 854 780

Psicologia

La psicologia és la disciplina que estudia els processos mentals, el pensament, les emocions,  i el comportament humà,  en relació a l’entorn físic i social que l’envolta. L’objectiu d’aquesta,  és oferir eines i estratègies per poder ajudar en la resolució del malestar psico-social que es genera en la persona.

En ocasions,  s’ha instaurat sobre la psicologia un concepte de “tabú” per la connotació negativa que se li ha associat durant anys.  No obstant,  buscar ajuda psicològica no és més que buscar ajuda davant una situació problemàtica que dificulta a la persona gaudir d’un correcte funcionament ja sigui en les seves capacitats psíquiques, emocionals i/o relacionals.

En la nostra consulta podrà trobar ajuda davant dificultats relacionades amb:

Relacions dins l’àmbit familiar

Hi ha moments en la vida que la convivència dins la llar es pot tornar complicada i les relacions en el sistema familiar poden quedar afectades. És important resoldre aquelles dinàmiques que originen i mantenen el conflicte.

Relacions de parella

En el món de la parella, de vegades sorgeixen dificultats que es tornen difícils de solucionar. La manca de comunicació, l’augment de les discussions, porten a un distanciament. Davant aquestes situacions, existeix la possibilitat de fer un treball en conjunt per poder aconseguir una relació de parella saludable.

Psicologia - Salutseròs entre Lleida y Fraga

Benestar emocional de l’adult

En el funcionament del dia a dia o fins i tot davant situacions traumàtiques que es presenten a la vida, la nostra salut emocional queda ressentida i poden apareixes el neguit, l’ansietat o l’estrès. Aprendre a gestionar els conflictes i les nostres pròpies emocions, pot garantir una millora en el benestar emocional de la persona.

Desenvolupament infantil i juvenil

L’etapa inicial del desenvolupament humà sovint està marcada per unes etapes d’aprenentatge que es poden veure afectades per l’aparició d’algun tipus d’afectació en el nen i/o adolescent. En aquest sentit cal realitzar una avaluació del problema i buscar la millor intervenció.

Tanmateix, oferir unes correctes pautes educatives per a garantir un bon desenvolupament de la conducta del nen i/o adolescent, en ocasions resulta difícil, per això cal buscar formació en l’àmbit de l’educació parental.

Alteracions en el període de la senectut

Dins l’anomenada tercera edat, el canvis són constants i aquests poden provocar afectacions tant a nivell cognitiu com emocional. En aquesta etapa de la vida, és important realitzar un treball específic pel manteniment i la prevenció de les pèrdues en aquestes àrees.