Horari: Dilluns a divendres 8:00 - 20:00 973 780 743 / 668 854 780

Fisioterapeuta

La fisioteràpia és la branca de la salut que té com a finalitat la millora funcional de la persona, així com prevenir i tractar les seves deficiències i discapacitats. Reeduca la funcionalitat del pacient amb l’objectiu d’assolir el màxim nivell d’autonomia possible en les activitats de la vida diària, l’activitat física, laboral o de lleure.

Traumatologia

fisioterapia

 • Patologia de columna
 • Tractaments pre i post quirúrgics
 • Afeccions tendinoses, musculars i lligamentoses
 • Recuperació de fractures i luxacions

Reumatologia:

reumatologia

 • Artosi
 • Artritis
 • Fibromiàlgia

Pediatria:

La nostra fisioterapeuta ha cursat el postgrau de FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA a la Universitat Internacional de Catalunya i compta amb experiència laboral en Cdiap (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç). Atèn i tracta qualsevol afectació durant la infància i diferents patologies, siguin agudes o cròniques, hereditàries, congènites o adquirides, que pertorbin el desenvolupament motor i, per tant, limitin el potencial per la independència durant la vida adulta.

A més a més, tracta patologies respiratòries infantils com bronquitis, bronquiolitis i fibrosi quística amb tècniques de fisioteràpia respiratòria.

Fisioteràpia Pediatrica - Salutseròs

Geriatria:

Fisioterapia Geriátrica - Salutseròs

L’ancià acostuma a patir malalties en major freqüència que l’individu jove i la seva recuperació és més lenta i incomplerta. La causa més comú de pèrdua de les capacitats funcionals en la persona gran és la inactivitat o immobilitat. Els processos aguts, aparentment temporals, sovint esdevenen crònics. Es tracta de problemes induïts per la inactivitat i per tant reversibles amb l’activitat física.

Esport:


La fisioteràpia esportiva aplica les tècniques de fisioteràpia amb l’objectiu de prevenir lesions derivades de l’esport i de recuperar l’esportista, sigui quin sigui el seu nivell, des del moment de la lesió fins la competició.

 • Tractament de lesions
 • Tractament preventiu per curses o competicions
 • Readaptació a l’esport

Fisioteràpia esportiva - Fisioteràpia Deportiva Salutseròs

Sòl pèlvic:

La fisioteràpia uroginecològica ajuda a millorar, curar i prevenir diferents alteracions del sol pèlvic mitjançant tractaments senzills i eficaços.

Per una bona salut pelviperineal la fisioteràpia utilitza tècniques -amb molt bons resultats- com el biofeedback, l’electroestimulació, tècniques manuals i tractaments sistèmics que no tenen riscos, efectes secundaris ni límit d’edat per aplicar-los.

Incontinència urinària

La incontinència urinària entorpeix el dia a dia de la dona, condiciona la seva vida laboral i social i li impedeix gaudir d’una vida sexual plena. La fisioteràpia té com a objectiu millorar la força i coordinació dels músculs periuretrals i del sol pèlvic. L’entrenament de la musculatura resulta especialment eficaç.

Ejercicios Preparto, postparto, suelo pélvico, incontinencia...


Preparació al part

L’embaràs i el part poden afectar l’organisme de la dona provocant alteracions que, en cas de no prevenir-se, poden comportar seqüeles en l’evolució femenina. La dona pot participar ajudant i facilitant el moment del part mitjançant el coneixement i l’aprenentatge dels seus mecanismes.

Post-part

Després de l’embaràs i el part es fa essencial poder continuar ajudant la dona a gaudir d’un bon estat de salut. Una bona continència, l’evitació de prolapses, una bona sexualitat i la reprogramació de l’abdomen són cabdals en l’atenció postpart.


Neurologia:

Fisioterapia Neurologica - Salutseròs
La fisioteràpia neurològica s’ocupa del tractament dels individus que pateixen una afectació del sistema nerviós amb la finalitat d’educar-los i integrar-los en les seves activitats quotidianes.

 • Lesions medul·lars
 • Accidents cerebro-vasculars o ictus
 • Parkinson
 • Paràlisi Cerebral Infantil “PCI”
 • Hidrocefàlia
 • Esclerosi múltiple
 • Esclerosi Lateral Amiotròfica “ELA”
 • Espina Bífida
 • Distròfia Muscular

Tècniques específiques:

 • Drenatge limfàtic
 • Teràpia Manual, tècniques manipulatives i miotensives, teràpia cranio-sacral.
 • Massatge terapèutic
 • Punció Seca Superficial i Profunda
 • Fibròlisi diacutània (ganxos)
 • Agulles intradèrmiques
 • Electroteràpia
 • Embenat neuromuscular (kinesiotaping)
 • Embenat funcional (taping)
 • Mobilització del sistema nerviós (neurodinàmica)
 • Ventoses